Jakie zapisy musi zawierać umowa kredytowa?

Jednym z końcowych etapów procedury kredytowej jest podpisanie umowy kredytowej zawieranej między bankiem (kredytodawcą), a klientem (kredytobiorcą). Po przejściu długich analiz, załatwianiu formalności i negocjacjach, strony podpisują umowę, która określa warunki spłaty oraz inne istotne informacje. Sprawdź więć co powinna zawierać umowa kredytowa.