Jakie zapisy musi zawierać umowa kredytowa?

Jednym z końcowych etapów procedury kredytowej jest podpisanie umowy kredytowej zawieranej między bankiem (kredytodawcą), a klientem (kredytobiorcą). Po przejściu długich analiz, załatwianiu formalności i negocjacjach, strony podpisują umowę, która określa warunki spłaty oraz inne istotne informacje. Sprawdź więć co powinna zawierać umowa kredytowa.

W ramach umowy bank oddaje kredytobiorcy do jego dyspozycji ustaloną kwotę. Klient może nią dysponować w okresie wyznaczonym w umowie i musi ją przeznaczyć na cel określony w tym dokumencie. Dodatkowo spłata zobowiązania będzie następowała zgodnie z warunkami określonymi w umowie i dokumentach dodatkowych.

Podstawowe elementy i zapisy zawarte w umowie

Oczywiście oprócz szczegółowych warunków kredytowania i spłaty, umowa powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak między innymi:

  • strony umowy – są to dane klienta oraz dane banku. Klient potwierdza swoje dane przy pomocy przynajmniej dwóch dokumentów
  • tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy),
  • cel kredytu – na przykład samochodowy, mieszkaniowy, gotówkowy na dowolny cel, itp.
  • kwota i waluta kredytu.

Oprócz tego w umowie kredytowej znajdują się inne istotne zapisy. Przede wszystkim przedstawione są dokładnie wszystkie koszta jaki ponosi kredytobiorca, za zaciągniecie kredytu. Więcej na ten temat znajduje się w artykule – jakie czynniki wpływają na koszt kredytu gotówkowego.

Warunki odstąpienia od umowy

Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Oprócz tego umowa powinna określać warunki, jakie należy spełnić, aby odstąpienie od umowy weszło w życie (np. spłata pożyczonej kwoty, itp.). Warto zwrócić uwagę właśnie na zapisy dotyczące odstąpienia jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. Dzięki temu będzie wiadomo co należy zrobić w przypadku ewentualnej zmiany zdania odnośnie kredytu oraz dowiemy się ile mamy czasu na wypowiedzenie bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Umowa kredytowa – informacje o kosztach

Oczywiście każda umowa kredytu powinna dokładnie określać wszystkie koszty jakie poniesie klient w związku z udzieleniem mu wsparcia finansowego. Innymi słowy w umowie powinny znajdować się zapisy określające koszty kredytu, warunki spłaty zadłużenia, itp. Podstawową informacją jest oczywiście oprocentowanie, ale oprócz tego w umowie powinny znajdować się też informacje na temat pozostałych elementów składowych kosztu, takich jak prowizja, ubezpieczenia, itp. Umowa informuje również klienta na temat Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania – RRSO. Warto więc zapoznać się z tymi informacjami, aby dowiedzieć się ile tak naprawdę zapłacimy za cały kredyt oraz jaka będzie wysokość miesięcznych rat.

Generalnie umowa kredytu jest bardzo ważnym dokumentem i nie powinno się jej podpisywać bez wcześniejszego zapoznania się z jej treścią i przeanalizowania jej.